Strona główna | Kontakt | O nas | linki

22-100 Chełm, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a tel./faks 082-565-10-26
NIP 563-10-78-149 REGON 000756212 konto: PEKAO S.A I O/Chełm 14 1240 2223 1111 0000 3576 9466

Menu główne
 
Imprezy CHTKKF
 
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011
26 maja - 1 czerwca 2011 r.

Chcesz sprawdzić swoją wydolność?
TKKF zaprasza dzieci, młodzież, osoby dorosłe w ramach
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011
na Test Coopera (12 minutowy bieg),
który przeprowadzony zostanie na Stadionie Miejskim, ul. I Pułku Szwoleżerów 15, 31 maja 2011r. (wtorek) o godz. 18:00.

Serdecznie zapraszamy

W latach 2009 - 2010 Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowała Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozgrywany był XV i XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin. Mimo, że inicjatywa rozszerzenia formuły Światowego Dnia Sportu Challenge Day wyszła z TAFIS-y (The Association For International Sport for All), oprócz Polski, żaden z krajów członkowskich nie przystąpił do jej realizacji w praktyce. Dalej Challenge Day rozgrywany był na starych zasadach. Światowy Dzień Sportu Challenge Day, organizowany przez TAFISA, w roku 2011, w nie zmienionej formie odbędzie się 25 maja.

W roku 2011, kontynuując rozpoczęte działania, po raz trzeci, w tym samym terminie:
od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), na podobnych zasadach organizujemy Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie celem głównym imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.

Gdy pod patronatem samorządów lokalnych przygotujemy bogaty program sportowy, turystyczny i rozrywkowy, gdy w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, ochotniczych hufcach pracy zorganizujemy "Dni Sportu", gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą warunki dla swojej załogi do aktywności ruchowej, osiągniemy cel.

W ubiegłorocznym Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2010 uczestniczyło 528 miast i gmin, sklasyfikowanych w zależności od liczby mieszkańców, w 6-ciu grupach. Łącznie w imprezach turniejowych wystartowało ponad 3,5 mln osób.

Centralna Komisja Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010 wyraża serdeczne podziękowanie władzom i wszystkim mieszkańcom miast i gmin, uczestniczącym w Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy społecznych TKKF i innych stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych. Bez ich zaangażowania i pracy osiągnięcie tego imponującego wyniku nie byłoby możliwe.

Gratulujemy osiągniętego wyniku i zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2011.

»  Wykaz imprez
»  Regulamin imprezy
»  Formularze zgłoszeniowe
»  Kryteria Testu Coopera

Dodano: 16.05.2011
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XV SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2009
Pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka

/REGULAMIN/

Światowe stowarzyszenie TAFISA (Trim And Fitness International Sport For All Association) zaprosiło Polskę do udziału w planowanym na 2010 rok Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Ministerstwo Sportu i Turystyki zleciło przygotowanie tego przedsięwzięcia Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Podjęcie szybkich decyzji sprawiło, że Polska stała się prekursorem tego ruchu i Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich przeprowadziła już w 2009 roku, rozszerzając formułę XV Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz wydłuzając termin jego realizacji na dni od 26 maja do 1 czerwca 2009 r. - od Dnia Matki do Dnia Dziecka.

Startujący w XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin klasyfikowani byli w następujących grupach:
I do 5 tys. mieszkańców IV od 15 do 40 tys. mieszkańców
II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców V od 40 do 100 tys. mieszkańców
III od 7,5 do 15 tys. mieszkańców VI ponad 100 tys. mieszkańców

Kryterium decydującym o miejscu zajętym przez dane miasto lub gminę, była liczba osób startujących w Turnieju.

Do piętnastej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009 zgłosiło się 714 miast i gmin, zgodnie z regulaminem sklasyfikowanych zostało 649, w których łącznie w imprezach rekreacyjno – sportowych wystartowało 4.938.999 osób.

W gronie miast od 40 do 100 tyś. mieszkańców Chełm uplasował się na wysokim 3 miejscu
Dodano: 6.07.2009
Rozgrywki
 
Wspierają nas

MjP & chtkkf © 2009