Strona główna | Kontakt | O nas | linki

22-100 Chełm, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a tel./faks 082-565-10-26
NIP 563-10-78-149 REGON 000756212 konto: PEKAO S.A I O/Chełm 14 1240 2223 1111 0000 3576 9466

Menu główne
 
Imprezy CHTKKF
OŚRODEK TERAPII RUCHOWEJ
TERMINY ZAJĘĆ III ETAP /wiosna 2012/
Zajęcia w sekcjach Ośrodka Terapii Ruchowej:

- Sekcja osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
- Sekcja osób III Wieku - kobiety i mężczyźni z ukończonym 55 rokiem życia
- Sekcja osób Zwalczających Nadwagę - sekcja osób z nadwagą, dzieci, młodzież, kobiety mężczyźni do 55 roku życia
- Uniwersytet Trzeciego Wieku

OSOBY Z ORZECZENIEM
środa godz. 16:00 - pływalnia, ZSO Nr 8, ul. Połaniecka 10
sobota godz. 14:00 - Nordic Walking Las Borek
przemiennie
czwartek godz. 16:00 - joga, sala lustrzana Miejskiej Hali Sportowej, ul. Graniczna 2
poniedziałek godz. 15:00 - siłownia ul. Zachodnia

OSOBY III WIEKU
wtorek godz. 18:00 - pływalnia, ZSO Nr 8, ul. Połaniecka 10
środa godz. 15:00 i 16:00 - joga, ul Zacisze
sobota godz. 14:00 - Nordic Walking Las Borek

OSOBY ZWALCZAJĄCE NADWAGĘ
wtorek godz. 19:00 - pływalnia, ZSO Nr 8, ul. Połaniecka 10
sobota godz. 14:00 - Nordic Walking Las Borek

UNIWESYTET TRZECIEGO WIEKU
wtorek godz. 20:00 - pływalnia, ZSO Nr 8, ul. Połaniecka 10
sobota godz. 14:00 - Nordic Walking Las Borek

Wyjazd do Nałęczowa - 29 marca 2012r. godz. 14:30
Dodano: 14.03.2012
TERMINY ZAJĘĆ II ETAP /jesień-zima 2011-2012/
Sekcja III Wieku
kobiety i mężczyźni z ukończonym 55 rokiem życia.
Rozpoczęcie zajęć 15 września 2009r.
wtorek - godz. 17:00 pływania przy ZSO Nr 8 ul. Połaniecka 10
środa - godz. 16:00 JOGA - sala rekreacyjna ul. Zacisze
czwartek - godz. 16:00 JOGA - sala rekreacyjna ul. Zacisze

Sekcja dla osób z nadwagą
sekcja osób z nadwagą, kobiety mężczyźni do 55 roku życia.
Rozpoczęcie zajęć 15 września 2009r.
wtorek - godz. 18:00 pływania przy ZSO Nr 8 ul. Połaniecka
piątek - godz. 16:00 Las Borek (Nordic Walking)

Sekcja dla osób niepełnosprawnych
Rozpoczęcie zajęć 12 września 2009r.
sobota (12.09.2009) godz. 16:00 Park Miejski ul. Lubelska
czwartek - godz. 16:00 JOGA - sala lustrzana MOSiR
Zajęcia w plenerze - Nordic Walking
wtorek godz. 16:00 pływalnia przy ZSO Nr 8 ul. Połaniecka
Dodano: 15.09.2011
DOŁĄCZ DO NAS !!!

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej informuje i jednocześnie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w ruszających od września Ośrodkach Terapii Ruchowej:

- dla osób z nadwagą
- dla osób III wieku

Celem działalności Ośrodka dla Osób z Nadwagą jest:
- troska o stan zdrowia dzieci i młodzieży, osób dorosłych;
- Poprawa samopoczucia, stanu zdrowia i sylwetki;
- Zapobieganie negatywnym zjawiskom patologii społecznej;
- Nauka odpowiedniego sposobu żywienia;
- Zminimalizowanie stresu;
- Zwiększenie aktywności fizycznej;
- Wdrożenie zasad zdrowego stylu życia.

Systematyczne zajęcia prowadzone będą w grupie 20 - 30 osób przez wykwalifikowanych instruktorów 3 razy tygodniowo w godzinach popołudniowych, na pływalni, w sali sportowej (elementy jogi, ćwiczenia ogólnorozwojowe i siłowe, gimnastyka specjalistyczna) i w plenerze (nordic walking). Dodatkowo w każdym miesiącu będą odbywały się spotkania i konsultacje z lekarzami różnych specjalności oraz dietetykiem (badania tkanki tłuszczowej, poziomu cukru we krwi, poziomu cholesterolu; ustalanie indywidualnej diety uczestników).

Celem działalności Ośrodka dla Osób III Wieku jest:
- promocja zdrowego stylu życia wśród osób starszych
- usprawnianie i aktywizowanie ruchowe seniorów
- zaspokojenie potrzeb psychicznych i społecznych

Zajęcia, które odbywać się będą na pływalni, w sali sportowej i w plenerze, prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów, uczestniczą osoby w wieku od 55 lat i starsi. Dodatkowo organizowane są spotkania dyskusyjne i konsultacje z lekarzami różnych specjalności i dietetykiem.

Serdecznie zapraszamy. Dołącz do nas.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA:
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
22-100 Chełm, ul. I Pułku Szwoleżerów 15A,
tel. 082 565 10 26, e-mail: chelmskie_TKKF@interia.pl

Dodano: 29.08.2008
TERMINY ZAJĘĆ I ETAP /wiosna-lato/
Sekcja III Wieku
Poniedziałek - ZSO Nr 7 godz. 17:00
Wtorek - Pływalnia ZSO Nr 8 godz. 17:00
Czwartek - Zacisze godz. 17:00
Sobota - Pływalnia ZSO Nr 8 godz. 11:00

Sekcja dla osób z nadwagą
Wtorek - Pływalnia ZOS Nr 8 godz. 16:00
Środa - Zajęcia w plenerze-Nordic Walking godz. 16:00
Piątek - Miejska Hala Sportowa-sala lustrzana godz. 16:00
Sobota - Pływalnia ZSO Nr 8 godz. 10:00

Sekcja dla osób niepełnosprawnych
Wtorek - Miejska Hala Sportowa-sala lustrzana godz. 11:00
Czwartek - Zajęcia w plenerze-Nordic Walking godz. 12:00
Sobota - Pływalnia ZSO Nr 8 godz. 12:00
Dodano: 29.08.2008
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Zarząd Główny TKKF poprzez swoje zrzeszone stowarzyszenia kultury fizycznej, związki, kluby, ogniska, zawsze regularnie krzewił aktywność ruchową (sport dla wszystkich) przy wsparciu racjonalnego żywienia oraz higienicznego trybu życia - są to zasady, którymi kierować się winien każdy człowiek, bez względu na wiek, stan zdrowia czy status społeczny. Poprzez aktywizacje ludzi starszych pragnie przeciwdziałać marginalizacji seniorów, łamać stereotypy na temat starości alarmować społeczeństwo na temat trudnej sytuacji seniorów, ale przede wszystkim chce być wsparciem zapewniając samotnej osobie starszej, większy wpływ na jakość życia. Poprzez systematyczne zajęcia można poprawić, odzyskać; sprawność, samodzielność i niezależność, a następnie z uśmiechem i wiarą w życzliwość drugiego człowieka pokonywać trudności tego okresu życia.
Nasi instruktorzy (kinezygerontoprofilaktyki, odnowy biologicznej, rehabilitacji ruchowej i inni) lekarze specjaliści, promotorzy i edukatorzy zdrowia oraz wolontariusze to nie tylko współpracownicy, ale pomocnicy osób starszych, a przede wszystkim ich przyjaciele w zdrowym trybie życia.
Poprzez imprezy integracyjne zacieśniają się przyjaźnie - wolontariusze spośród naszych uczestników zajęć odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychofizyczną. Towarzyszą wykłady prozdrowotne, seminaria, testy i pomiary, na co dzień gimnastyka zdrowotna, konsultacje indywidualne i rozmowy, wspólne spacery i "Nordic Walking", turystyka, wyjścia do teatru i na wystawy, i inne. Organizowane są krótkie wycieczki turystyczno-krajoznawcze (piesze i rowerowe) Uroczystości typu andrzejki, urodziny, itd. oraz w czasie Świąt.
Dajemy bez mała 50-cio letnie doświadczenie, najnowszą wiedzę, sprzęt i nasz czas, oraz wysportowaną pomocną dłoń - jesteśmy profesjonalną organizacją kultury fizycznej.
Celem TKKF PRROS jest promocja zdrowego stylu życia wśród osób starszych. świadomość, że w coraz większym stopniu można zapobiec chorobom powoduje, iż próbujemy poznać metody utrzymania organizmu w dobrym zdrowiu i sprawności. W przypadku chorób cywilizacyjnych istnieją dwa rodzaje zachowań:
l) wzięcie na siebie odpowiedzialności za własne zdrowie, zdobywanie informacji z zakresu profilaktyki i terapii ewentualnego schorzenia, lub
2) bezczynne czekanie na samoistne ustąpienie dolegliwości i korzystanie z opieki lekarza dopiero wtedy, gdy stan zdrowia ulega radykalnemu pogorszeniu, a zaawansowanie choroby jest tak duże, że rokowanie, co do wyleczenia często bywa niepomyślne.
Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z konieczności podejmowania działań zapobiegających określonym chorobom. Chcieliby cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem do późnych lat życia, ale nie wiedzą jakie podjąć działania, żeby urzeczywistnić te pragnienia. U osób starszych małe zainteresowanie rekreacją, brak motywacji oraz potrzeb jej uprawiania, wynika przede wszystkim z niewiedzy lub niedostatecznej informacji, co do prozdrowotnej roli właściwie prowadzonej aktywności ruchowej, a także z braku hedonistycznych doznań, wynikających z samego uczestnictwa w rekreacji ruchowej.
W ramach promocji zdrowia, uczestnictwo w PRROS stanowi pierwszy krok do zmiany stylu życia. Prozdrowotne zachowania, czyli odpowiednia aktywność ruchowa, właściwe żywienie, wypoczynek, higieniczny tryb życia - to najlepsza profilaktyka chorób, to lek najskuteczniejszy, najtańszy i bez działań ubocznych.

Dodano: 21.08.2008
Rozgrywki
 
Zajęcia prowadzą
Dorota Czerniakiewicz
magister wych. fizycz.,
instruktor
kinezygerontoprofilaktyki

Ewa Wierzbicka
magister wych. fizycz.,
instruktor
kinezygerontoprofilaktyki

Bolesław Kapuściński
magister wych. fizycz.,
instruktor
kinezygerontoprofilaktyki

MjP & chtkkf © 2009