Strona główna | Kontakt | O nas | linki

22-100 Chełm, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a tel./faks 082-565-10-26
NIP 563-10-78-149 REGON 000756212 konto: PEKAO S.A I O/Chełm 14 1240 2223 1111 0000 3576 9466

Menu główne
 
Imprezy CHTKKF
Halowa olimpiada rekreacji i zdrowia
"Łączymy pokolenia" - Integracyjna halowa olimpiada rekreacji i zdrowia

W dniu 29 marca 2012 w Miejskiej Hali Sportowej Chełmskie Towarzystwo przy współfinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zarządu Głównego TKKF w Warszawie przeprowadziło integracyjną halową olimpiadę rekreacji i zdrowia pn. "Łączymy pokolenia", która miała na celu:
- integrację społeczną i międzypokoleniową
- doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej, aktywizację ruchową, kreowanie pro zdrowotnego stylu życia
- kształtowanie postaw i umiejętności społecznych umożliwiających współżycie z innymi i samodzielne funkcjonowanie
- ukazanie pozytywnych wzorców zachowań na obiektach sportowych.

W Olimpiadzie uczestniczyły 10 osobowe reprezentacje osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie, Domu Pomocy Społecznej w Kaniem i Chojnie Nowym, Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, Stowarzyszenia "Diabetyk Chełmski" oraz sekcji ćwiczebnych TKKF, które przy dopingu swoich kibiców rywalizowały w konkurencjach:
- rzuty kółkiem hula-hop na pachołki - 3 rzuty z odległości 2 m
- wyścigi w "tunelu"
- sztafeta biegowa - każdy z zespołu pokonuje dystans 10m (wahadłowo)
- rzut piłką do kosza - 3 rzuty z odległości 2 m
- zabawa z chustą

Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, placówki - pamiątkowe statuetki, dyplomy. Organizatorzy zabezpieczyli poczęstunek, napoje, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie, transport.

Dodano: 16.04.2012

REGULAMIN

I CEL
- rehabilitacja społeczna
- doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej, aktywizacja ruchowa, kreowanie pro zdrowotnego stylu życia
- kształtowanie postaw i umiejętności społecznych umożliwiających współżycie z innymi i samodzielne funkcjonowanie
- ukazanie pozytywnych wzorców zachowań na obiektach sportowych

II Organizatorzy:
- Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
- Zarząd Główny TKKF
- Ministerstwo Sportu i Turystyki

III Termin i miejsce:
30 marca 2012 r. Chełm Miejska Hala Sportowa ul. Graniczna 2a

IV Uczestnictwo i zgłoszenia
W imprezie uczestniczą 10 osobowe reprezentacje osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu, sekcji ćwiczebnych TKKF.
Zgłoszenia wg załączonego wzoru należy dostarczyć do dnia 28. 03. 2012r. do biura Chełmskiego TKKF ul. I Pułku Szwoleżerów 15A tel/fax 82 565 10 26, e-mail: chelmskie_TKKF@interia.pl

V Wykaz konkurencji:
- rzuty kółkiem hula-hop na pachołki - 3 rzuty z odległości 2 m
- wyścigi w "tunelu"
- sztafeta biegowa - każdy z zespołu pokonuje dystans 10m (wahadłowo)
- rzut piłką do kosza - 3 rzuty z odległości 2 m
- zabawa z chustą

VI Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymują medale, placówki - pamiątkowe statuetki, dyplomy

VII Postanowienia końcowe:
- organizatorzy zabezpieczają poczęstunek, napoje, obsługę sędziowską, techniczną, medyczną,
- w przerwach pomiędzy konkurencjami dla chętnych "Konkurs Talentów" (piosenka, taniec, wiersz),
- wszyscy zawodnicy są ubezpieczeni przez Chełmskie TKKF,
- prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia,
- interpretacja regulaminu imprezy należy do Organizatora.


WZÓR ZGŁOSZENIA »
Dodano: 15.03.2012
Rozgrywki
 
Wspierają nas

MjP & chtkkf © 2009